Pam Melroy & Peggy Whitson - STS-120 & Exp-16    (Photo: NASA)

S120E006397


© Benoît Laplante 2013