Lufthansa Airbus A320   (Photo: Thomas Becker)

LH A320


© Benoît Laplante 2013